Firma CREDENCE EXPERT va ofera urmatoarele servicii contabile la cele mai inalte standarde de calitate:

EVIDENTA CONTABILA:
   -Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare
   -Elaborarea balantei de verificare lunara
   -╬ntocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare
   -Refacerea contabilitatii din urma

SALARII-RESURSE UMANE:
   -╬ntocmirea statelor de plata a salariilor
   -╬ntocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente drepturilor de personal
   -Operare si transmitere REVISAL

DECLARATII FISCALE:
   -╬ntocmirea si transmiterea declaratiilor privind taxele si impozitele

BILANT CONTABIL:
   -╬ntocmirea bilantului contabil
   -Verificarea si certificarea bilantului contabil

CONTABILITATE DE GESTIUNE
CONSULTANTA SI ANALIZA FINANCIARA:
   -Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurari sociale)
   -Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale
   -Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune ţn conformitate cu legislatia ţn vigoare
   -Instruirea personalului cu privire la modul de ţntocmire a documentelor primare si circuitul acestora ţn cadrul organizatiei

INFIINTARI SI MODIFICARI SOCIETATI:
   -╬nfiintari societati
   -Actualizare obiect de activitate
   -Deschidere - inchidere punc de lucru
   -Suspendari
   -Obtinere certificate constatoare

EXPERTIZE CONTABILE:
ACHIZITII PUBLICE:
   -Oferirea asistentei de specialitate pe parcursul intregului proces achizitiei publice, atat pentru autoritatea contractanta ( de la intocmirea documentatiei de atribuire, pana la finalizarea dosarului de achizitie publica), cat si pentru operatorul economic ( de la identificarea anuntului in SEAP si intocmirea ofertei, pana la semnarea contractului inclusiv)